Kevään 2024 Historia Nyt! -luennot

Mitä: Turun Historiallisen Yhdistyksen järjestämät Historia nyt! -luennot yhteistyössä Turun kaupunginkirjaston kanssa. Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia yleisötilaisuuksia.

Missä: Luennot järjestetään Turun kaupungin pääkirjastossa Studio-salissa, osoitteessa Linnankatu 2, 20100 Turku ja lisäksi facebook-livestriiminä erillisestä linkistä.

Luennot pidetään aina kello 18.00-19.30.

Ti 9.1. Tuomas Rantala

”Kansanvaltainen agraristi, tuntematon pääministeri – J. E. Sunila poliittisena toimijana”

Ti 13.2. Hanna Reetta Schreck (Luento peruttu sairastumisen vuoksi.)

”Elämäntanssi – Ellen Thesleff ja vuosisadan vaihteen kuvataide”

Hanna-Reetta Schreck syventyy luennollaan vuosisadan vaihteen käsityksiin ruumiista ja ruumiillisuudesta kuvataiteilija Ellen Thesleffin taiteellisen tuotannon ja elämäkerrallisten aineistojen valossa. Luento pohjautuu Hanna-Reetta Schreckin väitöstutkimukseen.

Ti 12.3. Ville Mantere

”Ihminen ja hirvi Pohjois-Euroopan esihistoriassa”. Hirvi (Alces alces) oli pohjoisille kansoille elintärkeä eläin vuosituhansien ajan. Hirvi oli kivikaudella pohjoisen havumetsävyöhykkeen tärkein saaliseläin, ja sillä oli myös keskeinen asema pyyntikulttuurien taiteessa. Hirven erityisestä merkityksestä kertovat erityisesti arkeologiset esinelöydöt sekä pohjoisen kalliotaiteen lukuisat hirvenkuvat. Luennolla pääsemme tarkastelemaan ihmisen ja hirven poikkeuksellista suhdetta Suomessa ja Pohjois-Euroopassa esihistoriallisena aikana. Esitelmä perustuu FT Ville Manteren väitöstutkimukseen.

Ti 16.4. Satu Sorvali

”Kynäsotia ja sapen purkamista. 1800-luvun lopun yleisönosastojen riitaisa tunne- ja keskustelukulttuuri”

FT Satu Sorvali käsittelee luennossaan 1800-luvun lopun suomalaislehdistön riitaisaa ja ärtynyttä tunne- ja keskustelukulttuuria, johon yhä useammat kansalaiset ottivat osaa lukijakirjeiden välityksellä. Aikakauden kireän keskusteluilmapiirin ja vastakkainasetteluiden taustalla olivat suuret yhteiskunnalliset muutokset, kiistanaiheiden pirstaleisuus ja tunteiden ilmaisun poliittinen ja vaikutuksellinen luonne. Ärtymyksen ja innostuksen tunteilla oli keskeinen rooli modernisaatioprosessissa.

Ti 14.5. Piia Vuorinen

”Valtiolle vaarallisina epäillyt ja seuratut naiset – Valtiollisen poliisin valvonnan arki ja sukupuolen merkitys 1919–1944.” FT Piia Vuorisen luento käsittelee valtiollisen poliisin (Etsivä Keskuspoliisi / Valtiollinen poliisi) kommunisteihin ja sellaiseksi epäiltyihin kohdistettua valvontaa ja kontrollia ennen toisen maailmansodan jälkeistä aikaa. Luento tuo esiin, miten naisten sukupuoli vaikutti tietyissä tilanteissa epäillyksi päätymiseen, heihin suhtautumiseen ja kontrollin soveltamiseen. Yleisellä tasolla luento piirtää kommunisteihin kohdistetusta valvonnasta kuvan, jota määritti muun muassa valtava tiedonkeruu, henkilökunnan sisällä esitetyt  erilaiset käsitykset kontrollin tarpeesta ja kontrollin tietynasteinen vuorovaikutteisuus valvojan ja valvotun välillä. Luento perustuu Pia Vuorisen väitöskirjaan.

Jaa

2 ajatusta aiheesta “Kevään 2024 Historia Nyt! -luennot”

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

HUOM! Kirjojen ja julkaisujen tilaukset kannattaa lähettää osoitteeseen: info@thy.fi. Kommentit ovat julkisia joten niihin ei kannata sisällyttää osoitetietoja tai muita yhteystietoja.

Scroll to Top