Jatkuva kirjoituskutsu, Historia mirabilis

Historia mirabilis -refereesarja on julkaisufoorumi uutta luovalle historiantutkimukselle. Sarjassa julkaistavat artikkelikokoelmat rakentuvat eheän ja hyvin perustellun teeman ympärille. Sarjan tavoitteena on erityisesti nostaa keskusteluun näkökulmiltaan avartavia ja yli tieteidenvälisten rajojen ulottuvia pohdintoja historiantutkimuksen metodologisista, teoreettisista ja filosofisista kysymyksistä. Tämän painopisteen ohella sarjassa julkaistaan myös empiiriseen historiantutkimukseen ja erityisesti laajempiin tutkimusprojekteihin perustuvia artikkelikokoelmia. Historia mirabilis -sarja on suomenkielinen.

THY ottaa jatkuvasti vastaan uusia teemaehdotuksia ja käsikirjoituksia Historia mirabilis -sarjassa julkaistaviksi teoksiksi. Sekä teemaehdotukseen että valmiiseen käsikirjoitukseen tulee sisältyä mahdollisimman yksityiskohtainen kuvaus kirjahankkeen teemasta, kirjoittajista ja toimittajista. Lisäksi siihen tulee sisältyä ehdotus teoksen kuvituksesta sekä arvio käsikirjoituksen kustannuksista (sisältäen kuvien julkaisuoikeudet yms.) ja mahdollisesta ulkopuolisesta rahoituksesta sekä maininta teoksen oletetusta kohderyhmästä.

Teemaehdotukset ja kokonaiset käsikirjoitukset jätetään sähköpostitse THY:n julkaisuvastaavalle, joka tekee ensimmäisen arvion ehdotuksesta. Ehdotukset käsitellään lisäksi THY:n julkaisutoimikunnassa sekä tarvittaessa THY:n johtokunnassa. Julkaisuprosessiin hyväksytyt käsikirjoitukset käyvät läpi tieteellisen vertaisarvioinnin. Lopullinen julkaisupäätös tehdään aina vertaisarviointiprosessin jälkeen. Käsikirjoitusta tai teemaa ehdottavia kehotamme tutustumaan Historia mirabilis -sarjan aikaisempiin julkaisuihin sekä vertaisarviointiprosessin kuvaukseen THY:n verkkosivulla.

Vieritä ylös