THArk-sarjan julkaisut 20-39

Turun Historiallinen Arkisto -sarjan julkaisut (vuodet 1967-1985) sisällysluettoineen löytyvät täältä. Yhdistys myy saatavilla olevia nimekkeitä 3 euron hintaan (postitettaessa ostaja maksaa postikulut). Loppuunmyytyjä nimekkeitä voi tiedustella hyvin varustetuista kirjastoista.

THArk 20: Siirtolaishistoriaa ja Varsinais-Suomen historiaa. 440 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1967.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Siirtolaishistoriaa
 • Reino Kero: Yhdysvaltojen kuva Suomen sanomalehdissä 1800-luvun puolivälin jälkeen (noin vuosina 1850 – 1875)
 • Paavo Salonen: Turun sanomalehdistön suhtautuminen siirtolaisuuteen vuosina 1900 – 1930
 • Olavi Koivukangas: Amerikansuomalaisen Raivaaja-lehden suhtautuminen Suomeen toisen maailmansodan aikana
 • Varsinais-Suomen historiaa
 • Juhani Kivelä: Varsinais-Suomen paloapusopimukset Ruotsin vallan aikana
 • Raimo Papinsaari: Turun räätälien ammattikunta vuosina 1721 – 1809
 • Helvi Kulmala: Maskun kihlakunnan köyhät vuosina 1809 – 1852
 • Irmeli Salonen: Turun kruununmakasiinin toiminta autonomian ajan alkupuoliskolla

THArk 21: Turun Historiallinen Arkisto XXI. 234 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1969.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Seppo Rytkönen: Saksalaisen historiatieteen syntyvaihe
 • Aira Kemiläinen: Kulttuurin asema Leopold von Ranken elämässä ja tuotannossa
 • Aarne A. Koskinen: Vieraan kulttuurivaikutuksen omaksumisesta
 • Toivo Harjunpää: Luterilainen papisto venäläisajan Alaskassa
 • Reino Kero: Suomen kuvernöörien siirtolaisraportit vuosina 1873 – 74
 • Lauri Huovinen: Turun tuomiokirkon katon korjaus Turun palon jälkeen
 • Olavi Koivisto: Panelian kirkon ikä ja paikka
 • Raimo Pullat: Eestiläisen porvariston muodostumisesta Tallinnassa vuosina 1864 – 1917
 • Matti Lauerma: Tykkimies Wetterhoff
 • Vilho Niitemaa: Muistosanat Turun Historiallisen Yhdistyksen kunniajäsenestä professori Arvi Korhosesta (9.1.1980 – 29.12.1967)
 • Vilho Niitemaa: Muistosanat Turun Historiallisen Yhdistyksen tutkijajäsenestä professori Paavo Nummisesta (12.3.1894 – 3.7.1968)
 • Turun Historiallisen Yhdistyksen julkaisut I – XX

THArk 22: Turun Historiallinen Arkisto XXII. Omistettu Turun Yliopistolle sen 50-vuotisjuhlapäivänä 28. helmikuuta 1970. 244 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1970.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Lauri Huovinen: Valtiomahti ja moraalin autonomia
 • Toivo harjunpää: Puritanismi ja Harvardin yliopiston perustaminen
 • Pentti Virrankoski: Tuomiokirjojen käyttö historiantutkimuksessa
 • Walter Hubatsch: Vapaaherra Karl von Stein ja Suomi
 • Eero Matinolli: Tuomiokapituli ja kirkkopitäjiemme katsastusmieslaitos ennen vuoden 1869 kirkkolakia
 • Veikko Anttila: Kyläjärjestyksestä Viipurin läänissä
 • R.A. Mäntylä: Eriuskoisia koskevien lakiesitysten valmistaminen 1870-luvulla
 • Niilo Ikola: Vammalan kauppalan perustamisvaiheita
 • John I. Kolehmainen: Jenkit palaavat vanhaan maahan
 • Saini Laurikkala: Muisteluksia Turun yliopiston kirjastosta talvisodan aikana

THArk 23: Turun Historiallinen Arkisto XXIII. 302 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1970.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Jouko Lahtero: Karoliinisotavankien havaintoja Pietari Suuren Venäjästä
 • Raimo Pohjola: Ruotsin valtiopäivät ja puolueettomuusjulistus v. 1853 – 1854
 • Maija-Leena Kero: Saksan kuva Suomen sanomalehdissä Preussin-Itävallan ja Saksan-Ranskan sotien välisenä aikana
 • Raimo Ranta: Rochdalen osuuskauppaperiaatteet Suomen osuuskauppaliikkeessä vuoteen 1916

THArk 24: Turun Historiallinen Arkisto XXIV. 257 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1971.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Sinikka Uusitalo: Turku keväällä 1918.
  Deutsches Referat:Turku im Jahr 1918
 • Olavi Hovi ja Timo Joutsamo: Suomalaiset heimosoturit Viron vapaussodassa ja Itä-karjalan heimosodissa vuosina 1918 – 1922
  Deutsches Referat: Die finnishcen Freiwilligen in Estland und ostkarelien
 • Ritva-Liisa Hovi: Amerikansuomalaiset osuuskunnat Neuvosto-Karjalassa 1920-luvun alkupuolella amerikansuomalaisten ja neuvostokarjalaisten sanomalehtien valossa
  English Summary:American-Finnish Cooperative Societies in the Soviet karelia at the Beginning of the 1920’s as Represented in Finnish and Soviet Karelian Newspapers

THArk 25: Turun Historiallinen Arkisto XXV. 304 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1971.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Jaakko Suolahti: Nykyinen käsitys Rooman vanhimmasta historiasta
 • Antero Heikkinen: Ihmisen luonnolliset velvollisuudet
 • Saini Laurikkala: Venäläisperäisistä suomenkielisistä virallisista pienpainatteista vv. 1713 – 1809
 • Raimo Ranta: Piispa Henrikin saarnahuoneen siirtohankkeista ja muistokappelin maa-alueen omistuksesta
 • Matti Männikkö: Vikingen-lehden kieliohjelmasta ja sen ideologisesta taustasta
 • Reino Kero: James Fiskin perintötarinoiden tausta
 • Vilho Niitemaa: Australiansuomalainen Erakko-seura vv. 1902 – 1904
 • Kalervo Hovi: Itävalta-Unkari ja Suomen itsenäistyminen
 • Ritva-Liisa Hovi: Amerikansuomalaisten maanviljelyskommuuni Etelä-Venäjällä
 • Reino Kero: Turun Historiallisen Yhdistyksen toiminta v. 1971

THArk 26: Suomalais-neuvostoliittolainen yhteiskuntahistorian symposiumi Turussa 15. – 19. 4. 1971. 302 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1970.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Esipuhe
 • Symposiumin ohjelma
 • Vilho Niitemaa: Avaussanat
 • J. Kahk ja E. Tarvel: Tutkimustuloksia, tutkimustapoja ja probleemeja agraarisesta kehityksestä Virossa feodalismin kaudella
 • A. Vassar: Viron vanhemman asutushistorian tutkimuksesta
 • H. Ligi: Kartanoiden perustamisesta Virossa 1200- ja 1500-luvuilla
 • Pentti Virrankoski: Suomen Lapin asutushistoria 1600-luvulla
 • Kustaa Vilkuna: Miten pellonpinta kääntyi ennen kääntö-siivellistä auraa
 • Päiviö Tommila: Suomen kaupunkien vaikutusalueiden tutkimuksesta
 • Eino Jutikkala: Suomen kaupunkien asemakaava ja kaupunkiekologia ennen maan itsenäistymistä
 • R. Pullat: Eestin kaupunkilaisväestön dynamiikkaa vuosina 1782 – 1917

THArk 27: Turun Historiallinen Arkisto XXVII. 173 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1972.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Matleena Tornberg: Varsinais-Suomen kirkko- ja hallintopitäjät sekä niiden väliset aluesiirrot 1500-luvulta 1900-luvulle
 • Kalervo Hovi: Kymmenen päivää, jotka rauhoittivat maailmaa
 • Reino Kero: Pessimistin ja optimistin näkemykset Venäjän vallankumouksen onnistumismahdollisuuksista syksyllä 1918. Oskari Tokoin ja Santeri Nuortevan kirjeenvaihtoa yli Atlantin
 • Auvo Kostiainen: ”Punaisen Suomen” edustus Yhdysvalloissa vuonna 1918
 • Bill Widén: Finlands-svenskarnas i Brroklyn, N.Y., proveniens
 • Touko Perko: Suomen puoluelehdistön levikistä jatkosodan aikana
 • Vilho Niitemaa: Hanke ”Kansallismuistomerkistä Kupittaan lähteelle”
 • Vilho Niitemaa: Muistosanat Turun Historiallisen Yhdistyksen kunniajäsenestä professori Niilo Jalmari Ikolasta (25.9.1883 – 30.12.1971)
 • Kalervo Hovi: Turun Historiallisen Yhdistyksen toiminta v. 1972
 • Vilho Niitemaa: Suomalais-neuvostoliittolainen yhteiskuntahistoriallinen symposiumi Leningradissa 13.12. – 16.12.1972

THArk 28: Turun Historiallinen Arkisto 28. 389 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1973.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Vilho Niitemaa: Puolivuosisatainen yhdistys
 • Toivo Harjunpää: Cassiodorus Senator: Roman Statesman and Christian Humanist
 • Jaakko Suolahti: Antiikin vaikutus myöhempään historiankirjoitukseen
 • Walter Hubatsch: Der Deutsche Orden und Finnland
 • Aksel E. Christensen: De nordiske kongevalg 1448. En Huitdeldtstudie
 • Arvo Viljanti: Amsterdamin keskiaikaisen kaupunginvaakunan löytö Turun tuomiokirkkotorin kaivauksissa
 • Martti Parvio: Missale Aboense tieteellisenä tutkimuskohteena
 • J. Vallinkoski: Turun Akatemian perustamiskirjan säilytyslipas
 • Saini Laurikkala: Turun maaherranviraston Ruotsi-Suomen aikana julkaisemista suomenkielisistä pienpainatteista
 • Eero Matinolli: H.G. Porthanin kirjallisesta jäämistöstä
 • Aira Kemiläinen: Tilasto aatehistoriallisen tutkimuksen apuna Avignonin kysymyksessä v. 1791
 • Sten Carlsson: Flyttningsintensiteten i det svenska agrarsamhället
 • Seppo Rytkönen: Pariisin saksalainen työväenliike ja sen utopistinen ajattelu 1820-luvun keskivaiheilla
 • Pirkko Rommi: Fennomanian ”liikekannallepano” 1870-luvulla
 • Jaakko Paavolainen: Englantilaisen ja amerikkalaisen aikakauslehdistön kuva Suomesta 1800-luvun lopulla
 • Päiviö Tommila: Bobrikov ja Suomen sanomalehdistö
 • George Maude: The Finnish Question in British Political Life, 1899 – 1914
 • John I. Kolehmainen: Hanko – Liverpool – New York
 • Kalervo Hovi: Ranska ja kenraali Kornilovin vallankaappausyritys
 • J. Kahk: New Possibilities of Using Computerized Historical Analysis in the Study of Peasant Households

THArk 29: Turun Historiallinen Arkisto 29. 321 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1973.

SISÄLLYSLUETTELO

 • R. Pullat: Pietarin virolaiset ja suomalaiset. Vertaileva historiallinen tutkimus 1700-luvulta vuoteen 1917. Sosiaalihistoriallinen ja demograafinen aspekti
 • Esa Vainio: Vuosien 1865 – 1892 ulkomaanpassiluetteloiden arvo valtamerentakaisen siirtolaisuuden tutkimuksessa
 • Varpu Luodesmeri: Amerikansuomalaisten työväenjärjestöjen suhtautuminen Suomesta vuoden 1918 jälkeen tulleisiin siirtolaisiin. ”Hiljan Suomesta tulleitten tutkijakomiteat”
 • Olavi Lähteenmäki: Zefanias Kustaanpoika Suutarla Rymättylän pitäjästä. Valistunut talonpoika maaseudun heräämisen murroksessa
 • Ismo Heervä: Turun saariston höyrylaivaliikenne vuoteen 1917
 • Vilho Niitemaa: Muistosanat yhdistyksemme kirjeenvaihtajajäsenestä professori Reinhard Wittramista
 • Vilho Niitemaa: Muistosanat edesmenneestä Turun Historiallisen Yhdistyksen kunniajäsenestä Ilmari Johannes Salomiehestä (17.7.1893 – 26.12.1973)
 • Kalervo Hovi: Turun Historiallisen Yhdistyksen toiminta v. 1973

THArk 30:Turun Historiallinen Arkisto 30. Professori Arvo Viljannin muistoa kunnioittaen. 365 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1975.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Muistosanoja
 • Pentti Virrankoski : Muistosanat Turun Historiallisen Yhdistyksen kunniapuheenjohtajasta professori Arvo Kunto Viljannista (24.8.1900 – 6.7.1974)
 • Pentti Virrankoski: Muistosanat Turun Historiallisen Yhdistyksen kunniajäsenestä kansleri Pentti Uuno Nathanael Renvallista (29.3.1907 – 29.10.1974)
 • Pentti Virrankoski: Muistosanat Turun Historiallisen Yhdistyksen tutkijajäsenestä professori Helmer Tegengrenistä (24.9.1904 – 9.2.1974)
 • Pentti Virrankoski: Muistosanat Turun Historiallisen Yhdistyksen tutkijajäsenestä filosofian tohtori Reino Antero Mäntylästä (18.8.1906 – 15.4.1975)
 • Matti Männikkö: Jülich-Bergin kysymys. Kansainvälisen politiikan luonteesta Espanjan ja Itävallan perimyssotien välisenä aikana
 • K. Siilivask: Eestin väestön sosiaalisesta rakenteesta 1800-luvulla
 • Reino Kero: Suomalaisten siirtolaisten ”Vapaa Amerikka”
 • Juhani Mylly: Maalaisliiton synty
 • Raimo Salokangas: Maalaisliiton kannatuksen leviäminen Vaasan läänissä 1906 – 1917
 • Kalervo Hovi: Italia ja Suomen itsenäistyminen. Lähettiläsraportit
 • Heikki Helasti: Itä-Karjalan siviiliviranomaiset 1918 – 1922
 • Auvo Kostiainen: Aino Kuusinen Kominternin asiamiehenä Amerikassa
 • Lea-Kaarina Hallanvaara: Turun pommitukset talvisodan aikana
 • Mika Hokkinen: Länsieurooppalainen integraatiokehitys vuosina 1957 – 1958 Suomen johtavan lehdistön tarkastelemana
 • Heikki Koskenniemi: Maanne latinanopinnot kotimaisten latinan kielioppien valossa
 • Kalervo Hovi: Suomalais-neuvostoliittolainen yhteiskuntahistoriallinen seminaari Tallinnassa 3. – 7.9.1974
 • Kalervo Hovi: Turun Historiallisen Yhdistyksen toiminta v. 1974

THArk 31: Turun Historiallinen Arkisto 30. Omistettu professori Vilho Niitemaalle hänen 60-vuotispäivänään 16.3.1977. 464 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1976.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Pentti Virrankoski: Vilho Niitemaa kuusikymmenvuotias
 • Tabula Gratulatoria
 • Seppo Rytkönen: Historiankirjoituksen perinne ja keskeiset suunnat
 • Timo Soikkanen: Ulkopolitiikka historiantutkimuksen kohteena. Muuttuvat ja laajenevat näkökulmat
 • Kyösti Julku: Ptolemaioksen Finnoi
 • Kustaa Vilkuna: Keskiaikainen matka- ja partiovene
 • Jorma Vallinkoski: Turun Akatemian varastettu aarre
 • Maija Rajainen: Tidskrift för Hemmet, the Oldest Women’s Journal in Nordic Countries
 • Taru Sundstén: Vaalitapamenettely piispanvaalissa sydänkeskiajalla
 • Birgit Klockars: Medeltida förbindelser mellan Finland och Västerås
 • Toivo Harjunpää: Andreas Knopken, Riian reformaattori
 • Lauri Huovinen: Merimasku 1600-luvun lopun suurten nälkä- ja kuolonvuosien ja isonvihan aikana
 • Marja Vasala: Merirosvo vai kaappari?
 • Gerog von Rauch: Ein baltischer Friedens- und Europaplan von 1767
 • Taimi Torvinen: Finljandskaja Gazeta, ”rauhan ja luottamuksen edistäjä”
 • Kalervo Hovi: Frankreich und die Verwirklichung des Nationalitätsprinzips in Ostmitteleuropa 1917-1918
 • O. Korkiakangas: Pohjois-Pohjanmaan miesten väenottoluettelo vuodelta 1618
 • Matti Lauerma: Suunnittelijan loppu. Kreivi de Guibert vuosina 1787 – 1790
 • Martti Parvio: Luutnantti Anders georg Kihlströmin sankarikuolema Siikajoen taistelussa 1808 ja hänestä kertova hautauspuhe
 • Walther Hubatsch: Das Kriegtagebuch der Ostseedivision 1918
 • Vilho Tervasmäki: Miten linnoitusrakennusjoukkojen ryhmitys ja käyttö vastasi jatkosodan aikana sotilaallisia toiminta-ajatuksia ja -suunnitelmia
 • Gunvor Kerkkonen: ”Rame Jöns” Köpsven – skeppare -borgare
 • Eino Jutikkala: Kruunun-, perintö- ja rälssimaan jakaantuminen Suomessa ison reduktion jälkeen
 • Oscar Nikula: Borgerskapet i Västeuropa på 1700-talet
 • J. Kahk ja H. Uibu: Eestin maaseudun sosiaalisesta rakenteesta ja dynamiikasta 1800-luvun toisella neljänneksellä
 • John I. Kolehmainen: The Last Days of Matti Kurikka’s Utopia. A Historical Vignette
 • Douglas J. Ollila, Jr.: Defects in the Melting Pot: Finnish-American Response to the Loyalty Issue 1917 – 1920
 • Auvo Kostiainen: Amerikansuomalaisen kuva: työttömyystyönä tallennettua Minnesotan suomalaisten historiaa
 • Keijo Virtanen: The Migration of Finnish-Americans to Florida after World War II
 • Olavi Koivukangas: Länsi-Australian ”Omenakuningas” oli Kälviältä
 • Pentti Virrankoski: Muistosanat Turun Historiallisen Yhdistyksen kirjeenvaihtajajäsenestä akateemikko Hans Kruusista
 • Pentti Virrankoski: Muistosanat Turun Historiallisen Yhdistyksen tutkijajäsenestä professori Aulis Ojasta (3.2.1910 – 10.9.1976)

THArk 32: IV Suomalais-neuvostoliittolainen yhteiskuntahistorian symposiumi Turussa 27. – 31. 10. 1976. 179 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1978.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Pentti Virrankoski: Alkusanat
 • Vilho Niitemaa: Feodalismista
 • Mervi Hjelmroos, Kyösti Julku, Pentti Koivunen, Christian Reynaud, Juhani Turunen, Jouko Vahtola: Pohjois-Suomen suomalaisasutuksen synty
 • N.E. Nosov: Talonpoikaisen maanomistuksen ongelmia Pohjois-Venäjällä 1400- ja 1500-luvuilla
 • Enn Tarvel: Eestin agraarikehitys 1500- ja 1600-luvuilla
 • A.G. Mankov: Tsaarin hallituksen agraaripolitiikka Venäjällä 1600-luvulla (lainsäädännöllisen aineiston pohjalta)
 • Matleena Tornberg: Kartanotalous ja rälssitalonpoikien asema Varsinais-Suomessa läänityskaudella
 • Esa Vainio: Muuttoliikkeiden ja sosiaalisen kehityksen välinen suhde teollistumisen kauden alussa. Tutkimusongelmia ja tuloksia
 • A.P.Laidinen: Suomen teollisuustyöläiset 1800-luvun alkupuolella
 • Viljo Rasila: Teollisuustyöväestön muodostuminen Suomessa 1800-luvulla
 • Raimo Pullat: Eestin kaupunkien työväenluokan muodostuminen 1800-luvun alusta vuoteen 1917
 • S.I. Polotov: Pietarin työväestö 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Muovautumisen ja sosiaalis-demokrafisen rakenteen ongelmia
 • B.I. Marushkin: Työväenluokan rooli Lokakuun suuressa sosialistisessa vallankumouksessa nykyajan historiantutkimuksen kannalta

THArk 33: Turun kulttuurihistoriaa. 276 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1979. Loppuunmyyty!

SISÄLLYSLUETTELO

 • Vilho Niitemaa: Esipuhe
 • Unto Salo: Kaupunkilaitoksen varhaisvaiheet Aurajoen laaksossa
 • Vilho Suomi: Missale Aboense ja Marian kultti
 • Vilho Niitemaa: Turku ja Ahvenanmaan kongressi vuosina 1718 – 1719
 • Eero Matinolli: Daniel Jusleniuksen fennofiiliperintö
 • Oscar Nikula: Petter Claesson, turkulaisten 1700-luvun merenkulkijoiden eräs edustaja
 • Fabian Dahlström: Turkulaisia pianonrakentajia 1700- ja 1800-luvulla
 • Kalevi Niemineva, Heikki Haavisto ja Martti Perälä: Vanhoista turkulaisista lääkemääräyksistä ja niiden kirjoittajista
 • Sixten Ringbom: Auran sokeritehtaan ensimmäinen rakennusvaihe 1854 – 1859
 • Kalevi Niemineva: Kupittaa vesihoidon kehittäjänä 1800-luvun Suomessa
 • Tapio Sormunen: ”Suurenmoisia, vapaasti seisovia eläviä kuvia”. Turun elokuvaelämän varhaisvuodet 1899 – 1908
 • Taru Sundstén: Turun kaupunkikuvan kehitys vuoden 1827 palosta nykypäivään
 • Sinikka Uusitalo: Oppipojaksi tai ammattikouluun. Turun ammatilliset koulut merikoulusta kieli-instituuttiin

THArk 34: Turun Historiallinen Arkisto 34. 251 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1980.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Kalervo Hovi: Talonpoikaissotien typologiasta
 • Kyllikki Männikkö: Sinetti keskiajan tutkimuksessa
 • Jukka Luoto, Aki Pihlman: Ala-Satakunnan keskiaikaisten linnojen arkeologisesta taustasta
 • I.P. Shaskolski: Suomen lounaisrannikon suhteista Venäjään 1100-luvulla
 • Veikko Kerkkonen: Kustaa II Aadolt ja Rålambit
 • Hannu Laaksonen: Voittoisa Nicotiana. Tupakkakulttuuria Suomen Turussa 1600- ja 1700-luvuilla
 • Aimo Halila: Suomen oppikoulujen tarkastustoimi v:n 1856 koulujärjestyksen mukaan
 • Juhani Mylly: Vuosien 1905 – 07 murros Suomen puoluejärjestelmän kehityksessä
 • Anja Lehikoinen: Suomen itsenäistyminen saksalaisen historiankirjoituksen tulkitsemana
 • D. G. Kirby: Yrjö Ruutu and Finnish National Socialism
 • Matti Lauerma: Skandaali hoviteatterissa eli sotateoreetikko näytelmäkirjailijana
 • Eero Kuparinen: ”Enligt uppgift död i Sydafrika” – suomalaisten siirtolaisten terveydellinen ympäristö vuosisadan vaihteen Etelä-Afrikassa
 • Auvo Kostiainen: Yhdysvaltain liittyminen ensimmäiseen maailmansotaan historiantutkimuksen ongelmana
 • J. Donald Wilson: ”Never Believe What Tou Have Never Doubted”: Matti Kurikka’s Dream for a New World Utopia
 • John Kolehmainen: Stumps and Boulders: The First Encounter
 • Martti Julkunen: Muistosanat Turun Historiallisen Yhdistyksen tutkijajäsen Vilho Suomesta
 • Auvo Kostiainen: Turun Historiallisen Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 1979
 • Turun Historiallisen Yhdistyksen kunnia-, kirjeenvaihtaja-, tutkija- ja lahjoittajajäsenet vuonna 1980

THArk 35: Turun Historiallinen Arkisto 35. 198 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1981.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Ilkka Liski: Amerikan Suomalainen Työväen Yhdistys Imatra I
 • Aino-Maija Savela: Turun Rautateollisuusyhtiö – Åbo Järnmanufakturbolag 1855 – 1917
 • Harri Salmi: Pääsihteeri Dag Hammarskjöld -myytti ruotsalaisessa kirjallisuudessa
 • Pentti Virrankoski: Muisdtosanat Turun Historiallisen Yhdistyksen kunniajäsenestä akateemikko Kustaa Gideon Vilkunasta (26.10.1902 – 6.4.1980)
 • Sisällysluettelo Turun Historiallisen Arkiston numeroista XXI – 30

THArk 36: VI Suomalais-neuvostoliittolainen yhteiskuntahistorian symposiumi Turussa 22.-25.10.1980. 205 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1982. Loppuunmyyty!

SISÄLLYSLUETTELO

 • Martti Julkunen: Alkusanat
 • VI Suomalais-neuvostoliittolaisen yhteiskuntahistoriallisen symposiumin ohjelma
 • V.I. Buganov: Venäjän kauppa 800 – 1500 -luvuilla
 • Yrjö Kaukiainen: Kaupan puitteet Itämeren koillispuolisilla alueilla keskiajalla
 • L.N. Semjonova: Venäjän Itämeren kaupan kehitys 1600-luvulla ja 1700-luvun alussa sekä Pietarin sataman synty
 • Vilho Niitemaa: Kauppa ja liikenne Itämeren alueella ennen vuotta 1700
 • Ju. A. Tihonov: Feodaalisen Venäjän ulkomaankauppapolitiikka (ennen 1600-lukua)
 • Eino Jutikkala: Maalaisrahvaan sosiaaliseen rakenteeseen 1500-luvulta 1800-luvun keskivaiheille vaikuttaneista tekijöistä
 • N.E. Nossow: Die soziale Differenzierung der Bauernschaft Nordrusslands im 16. – Anfang des 17. Jh.
 • Pentti Virrankoski: Pohjois-Suomen maaseutuväestön sosiaalisen rakenteen erikoispiirteet vanhan agraariyhteiskunnan aikana
 • Juhan Kahk ja Enn Tarvel: Eestin feodaalisen talonpoikaiston sosiaalisen rakenteen kehitys
 • J.M. Jurifinis: Liettuan talonpoikien differentaatio 1500 – 1700 -luvuilla

THArk 37: Turun Historiallinen Arkisto 37. 285 sivua. Turun Historiallinen Arkisto 1982.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Reino Kero: Patenttitilasto – teknologian kehityksen mittari
 • Jukka Luoto: Suomalais-ugrilaisesta arkeologiasta
 • Arto Latvakangas: Varjagikysymys vanhemmassa ruotsalaisessa historiankirjoituksessa
 • J. Kahk: A Marxist Interpretation of the Cycles of Development in the Period of Feudalism
 • Anneli Mäkelä: Linnaleiri kameraalisena tutkimusongelmana
 • Veikko Laakso: Kustaa Vaasan verouudistusten toimeenpano ja vaikutukset Kokemäenkartanon läänissä
 • I.P. Shaskolski ja V.O. Vozgrin: Kaksi Suomen 1600-luvun historiaan liittyvää asiakirjaa SNTL:n historiantutkimusinstituutin Leningradin osaston arkistossa
 • A.J. Ovtshinnikova: Venäjän ja Suomen työväen vallankumoukselliset yhteydet vuosina 1905 – 1907
 • David Kirby: The Making of a Radical: Yrjö Sirola, 1904 – 1918
 • Tapani Kunttu: Vasemmistoradikaalin kuva 1919. Karjalan Aamulehti ja Suomen itsenäistymisvaiheen jälkeiset suuret ratkaisut
 • Matti Lackman: Mihin katosi Jalmari Rasi?
 • Eero Kuparinen: Magersfonteinin muisto – buurisodan skandinaavimuistomerkin pulmallinen pystytyshistoria
 • Herbert Ligi: Die Bäuerlichen Leistungenin Estland vom 13. bis 19. Jahrhundert
 • Matti Lauerma: Ranskan aateli vallankumouksen aattona
 • Pentti Virrankoski: Muistosanat Turun Historiallisen Yhdistyksen tutkijajäsenestä dosentti Eero Antero Matinollista (29.6.1924 – 9.6.1981)
 • Auvo Kostiainen: Kertomus Turun Historiallisen Yhdistyksen toiminnasta vuonna 1981

THArk 38: Turun Historiallinen Arkisto 38. Omistettu professori Matti Lauermalle hänen 60-vuotispäivänään 23.12.1982. 444 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1982. Loppuunmyyty!

SISÄLLYSLUETTELO

 • Pentti Virrankoski: Matti Lauerma kuusikymmenvuotias
 • Tabula Gratulatoria
 • Hannu Laaksonen: Turun liljat
 • Matti Lappalainen: Onko sotateorialla invarianssinsa – klassisista sotateorioista, niiden arvosta ja vaikutuksesta ydinosan aikakautena
 • Matti Männikkö: Sodan ja rauhan ongelma kansallisuusaatteen ja kulttuuri-ilmapiirin kehyksissä 1800- ja 1900-luvuilla
 • Keijo Virtanen: Sodan ja rauhan ongelma kansallisuusaatteen ja kulttuuri-ilmapiirin kehyksissä 1800- ja 1900-luvuilla
 • Kyllikki Männikkö: Sodan kahdet kasvot uuden ajan kuvataiteessa
 • Rainer Fagerlund: De finska fänikorna under äldre Vasatid. Forskningsläge och problem
 • Pentti Virrankoski: The Impact of Military Service on Finnish Rural Society in the 17th Century
 • Raimo Ranta: Venäläinen sotaväki ja majoitusrasitus Vanhassa Suomessa
 • Ohto Manninen: Husaarit Venäjän-Ruotsin sodassa 1741 – 1743
 • Jussi T. Lappalainen: J.V. Snellman ja Suomen sotilaallinen asema Krimin sodasta Puolan kapinaan 1854 – 1863
 • Kalervo Hovi: Reunavaltiopolitiikan ydin – Puolan ja Suomen etupiirijako?
 • Taru Sundstén: Ympäristökulttuuri – mitä sellainen kulttuuri on?
 • Sven Krohn: Katarismi ja alkukristilliset rituaalit
 • Lauri Huovinen: Ihminen kaiken keskuksena. Giannozzo Manetti renessanssin ihmiskäsityksne kuvaajana
 • Arto Latvakangas: Bysantin kulttuuri Pohjolassa
 • Tauno Perälä: Mitä olivat unikankareet?
 • Matti A. Sainio: Klassillisen kirjallisuuden alkuvaiheet Suomen kouluissa
 • Reino Kero: Siirtolainen tuo tekniikkaa. Pohjois-Amerikasta palanneet suomalaiset teollisuusyritysten perustajina
 • Alpo Juntunen: Länsi-Siperian inkeriläiset siirtolat
 • Auvo Kostiainen: Elämäkerta historiantutkimuksena. Käsitteestä ja ongelmista
 • Aimo Halila: Kolme suomalaista sotilaspedagogia
 • Veikko Litzen: Mies joka kuoli nauruun
 • Eero Kuparinen: Konsulin vanhat vaatteet – pohjoismaisia henkilökuvia vuosisadan vaihteen Etelä-Afrikasta

THArk 39: Turun Historiallinen Arkisto 39. 280 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys 1985.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Reino Kero: Singer-yhtiön alkuvaiheet Suomessa
 • Tapani Kunttu: Lojaalista oppositiosta hallitusvastuuseen – Lauri Ingman ja ”suomettarelaiset” porvarillisen eheyttämispolitiikan tiellä 1922-1924.
 • Olavi Laisaari: Vanhan Turun itäisten rantatonttien rakentamisaika
 • Arto Latvakangas: Yleisesitykset viikinkitutkimuksen viittoina
 • Anja Lehikoinen: Mitä kaikkea historismilla on tarkoitettu? Historismin synnystä, sisällöstä, jakautumisesta, kriisistä, kritiikistä, perinnöstä ja uudistumisyrityksistä
 • Matti Männikkö: Ulkopolitiikan ja sisäpolitiikan suhde historiantutkimuksen tulkintaongelmana. Käsiteselvittelyä
 • Tauno Perälä: Tarina Skarpakullasta
 • Martti Pärssinen: Ilmasto-olosuhteet ja inkavaltakunta. Ilmastollinen tausta 1400-luvun inkojen ekspansiolle Etelä-Amerikan Andeilla
 • Raimo Ranta: Verotus Viipurin komendanttikunnassa revisioon (1728) asti
 • Erkki Sarkki: Mouhijärven vasarakirves ja Varheenmaan eräalue
 • J.E.O. Screen: The Helsinki Yunker School and the Finnish Senate: The Fate of Preparatory Class Proposal of 1877
 • Timo Soikkanen: Venäjän-kysymys ja Suomen puoluejärjestelmän muotoutuminen autonomian jälkipuoliskolla
 • Pentti Virrankoski: Anders Chydeniuksen aikaisemmin tuntematon kirjoitus Pohjanmaan kaupunkien tapulioikeuksista
 • Keijo Virtanen: Tavoitteena sadan prosentin amerikkalaisuus – Ku Klux Klan 1920-luvulla
 • Simo Örmä: Keskiaikaisten bestiaarien luonnonkäsityksestä
 • Reino Kero: Muistosanat Turun Historiallisen Yhdistyksen tutkijajäsenestä professori Matti Väinö Antamo Lauermasta (23.11.1922 – 17.6.1983)
 • Pentti Virrankoski: Muistosanat Turun Historiallisen yhdistyksen tutkijajäsenestä professori Sven Olof Gustav Lindmanista (19.8.1910 – 13.3.1983)
 • Auvo Kostiainen: Kertomus Turun Historiallisen Yhdistyksen toiminnasta vuonna 1982
 • Eero Kuparinen: Kertomus Turun Historiallisen Yhdistyksen toiminnasta vuonna 1983
 • Eero Kuparinen: Kertomus Turun Historiallisen Yhdistyksen toiminnasta vuonna 1984
 • Turun Historiallisen Yhdistyksen kunnia-, kirjeenvaihtaja-, tutkija- ja lahjoittajajäsenet vuonna 1985

 

Jaa

Scroll to Top