THArk-sarjan julkaisut 40-57

Turun Historiallinen Arkisto -sarjan julkaisut vuosilta 1986-2003 sisällysluettoineen löytyvät täältä. Loppuunmyytyjä nimekkeitä voi tiedustella hyvin varustetuista kirjastoista.

 

THArk 40: Maitten ja merten takaa. Vuosisata suomalaisia siirtolaiskirjeitä. Toim. Eero Kuparinen. 261 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 1986. Loppuunmyyty.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Reino Kero: Kultaa vuolemassa ja ”kolia” kaivamassa – siirtolaiskirjeitä Pohjois-Amerikasta Suomeen
 • Olavi Lähteenmäki: Paratiisin etsintää ja pettymyksiä – siirtolaiskirjeitä Etelä-Amerikasta Suomeen
 • Keijo Virtanen: Australia ja Uusi-Seelanti – kohteena suomalaissiirtolaisuuden kapea ja kaukainen sivuvirta
 • Eero Kuparinen: Eksotiikkaa pohjalaiskoteihin – sanomalehtien Etelä-Afrikka -kirjeet suomalaisen siirtolaiselämän kuvaajina.
 • Auvo Kostiainen: Neuvosto-Karjalasta ja ”Kaukaisen idän aromailta” – suomalaiskirjeitä Venäjältä ja Neuvostoliitosta

THArk 41: VIII Suomalais-neuvostoliittolainen yhteiskuntahistorian symposiumi Turussa 2.-6.9.1984. Toim. Eero Kuparinen. 196 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 1986. Hinta 5 euroa.

Aihepiirit

 1. Suomen, Pohjois-Venäjän ja Baltian asutuksen historian vertaileva tutkimus sukuyhteiskunnan päättymisestä 1500-luvulle / The Comparative Research on the Settlement History in Finland, Northern Russia and Baltic from the Close of the Family Community to the 16th Century
 2. Suomen ja Venäjän/Neuvostoliiton taloudelliset yhteydet teollistumisen alusta 1930-luvulle / The Economic Contacts between Finland and Russia/Soviet Union from the Beginning of Industrialization to the 1930’s

SISÄLLYSLUETTELO

Alkusanat

VIII Suomalais-neuvostoliittolaisen yhteiskuntahistoriallisen symposiumin ohjelma

 • K.A. Smirnov: Etniset prosessit Volgan-Okan välisellä alueella ensimmäisellä vuosituhannella e.Kr. / Ethnic Processes in the Volga-Oka Are in the 1st Century B.C.
 • R.J. Denisova: Heimojen muuttoliike Itä-Baltiassa ensimmäisellä vuosituhannella / Migration of Tribes in the Eastern Baltic in the 1st Millenium A.D.
 • S.I. Kotshkurkina: Laatokan luoteispuolen ja Kaakkois-Suomen asuttamisesta keskiajalla (400-luvulta 1400-luvulle) / On the Problem of Populating the North-Western ladoga Area and South-Eastern Finland in the Middle Ages (V-XV Centuries)
 • Esa Hiltunen: Lounais-Suomen asutushistorian tutkimusongelmia. / Research problems in the History of Settlements in South West Finland
 • I.P. Shaskolski: Venäjän luoteisosan asuttaminen ja taloudellinen käyttöönotto 1400-luvun lopulle asti / The Settling and Economic Dvelopment of North-Western Russian up to the XV Century
 • Jouko Vahtola: Onomastinen metodi suomen varhaishistorian tutkimuksessa / The Onomastic Method in the Study of Early Finnish History
 • Per Schybergson: Finlands industri och den ryska marknaden under autonomins tid (1809 – 1917). Några synpunkter / Finnish Industry and the Russian market during the Autonomous Period
 • K.F. Shatsillo: Venäläis-suomalaiset taloussuhteet teollisesta vallankumouksesta ensimmäiseen maailmansotaan. / (Russian Summary)
 • T.M. Kitanina: Kauppa- ja tullisuhteet venäjän ja Suomen välillä 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun (viljakaupan operaatiot) / (Russian Summary)
 • Jorma Ahvenainen: Suomen ja Neuvostoliiton väliset kauppasuhteet 1920-ja 1930-luvulla. / Trade relations between Finland and the Soviet Union in the 1920’s and 1930’s.
 • J.V. Piskulov: Suomen ja Venäjän/Neuvostoliiton taloudelliset suhteet 1800- ja 1900-luvulla. / Economic Relations between Finland and Russia (the Sovjet Union) in 19-20th Centuries

THArk 42: Studia Historica in Honorem Vilho Niitemaa hänen 70-vuotispäivänään 16.3.1987. Toim. Eero Kuparinen. 556 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 1987. Hinta 5 euroa.

Tuhti lukupaketti, joka sisältää katsauksia niin oluen historiaan ja Suomen kristillistymiseen kuin pakolaisuuteen ja ruotsalaisnorjalaisiin merimieskarkureihinkin!

SISÄLLYSLUETTELO

 • Kalervo Hovi: Laudatio annorum LXX completorum
 • Tabula Gratulatoria
 • Kalervo Hovi: ”Cordon sanitaire vai barriere de l’est” -problematiikka – kymmenen vuotta myöhemmin
 • Risto hämäläinen: J.V. Snellmanin poliittinen perintö ja Suomen puolueet vuosina 1881 – 1906
 • Kyösti Julku: Kuusamon Mouruvaaran rajapyykki
 • Martti Julkunen: Saksan vai Englannin vaikutusvalta Suomessa 1930-luvulla. Unkari Suomen kansainvälisen aseman vertailukohtana
 • Eino Jutikkala: Mielialojen kirjo jatkosodan aikana
 • A.S. Kan: Svenska uppror och upplopp
 • Reino Kero: American Technology in Finland before World War I
 • Olavi Koivukangas: Herman Dietrich Spöring; tutkimusmatkailija Turusta James Cookin mukana eteläisillä merillä 1786 – 71.
 • Auvo Kostiainen: Pakolaiset ja laittomat siirtolaiset. Käsiteselvittelyä
 • Eero Kuparinen: Merimieskarkuruus Ruotsi-Norjan kauppalaivaston ongelmana vuosisadanvaihteen kapkaupungissa
 • Matti Männikkö: Historiografia opetuksen apuvälineenä. Kokemuksia historianopetuksesta Turun yliopistossa
 • Arja Pilli: Optimismin vuosista suureen talouspulaan: suomalaisena Kanadassa 1920-luvulla ja 1930-luvun alussa
 • Raimo Pohjola: Joensuun kaupungin vaakunan kehitys
 • Raimo Ranta: Viipurin ulkomaankauppa ja merenkulku 1710 – 1721
 • Unto Salo: Suomen kristillistymisen varhaisvaiheista
 • Erkki Sarkki: Turun vanhan Akatemian yläsatakuntalaiset akatemiantilat
 • Jaakko Suolahti: Olut vanhalla ajalla
 • Matleena Tornberg: Lounaissuomalaisten herännäispappien ja virsirunoilijoiden Abraham Achreniuksen ja B.J. Ignatiuksen kirjastot
 • Jouko Vahtola: Ranskan vallankumouksen vaikutus Arnold Hermann Ludvig Heerenin historiankirjoitukseen
 • Marja Vasala-Fleischer: Finnebörn – et stykke Danmarkshistorie
 • Keijo Virtanen: Labour Migration Ambivalence: Adaptation of the Finns to American Society / Their Integration and Impact in Finland after Return
 • Kalervo Hovi: Mentaliteettihistorian ja marginaalihistorian haaste
 • Professori Vilho Niitemaan kirjallinen tuotanto 1946 – 1986
 • Reino Kero: Muistosanat Turun Historiallisen Yhdistyksen tutkijajäsenestä professori Jaakko Suolahdesta (18.2.1918 – 27.1.1987)
 • Kertomus Turun Historiallisen Yhdistyksen toiminnasta vuonna 1985
 • Kertomus Turun Historiallisen Yhdistyksen toiminnasta vuonna 1986
 • Sisällysluettelo Turun Historiallisen Arkiston numeroista 31 – 40.

THArk 43: IX Suomalais-neuvostoliittolainen yhteiskuntahistorian symposiumi Moskovassa 24.-28.11.1986. Toim. Eero Kuparinen. 185 sivua. English Summaries. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 1988. Hinta 5 euroa.

Aihepiirit

 1. Venäjän, Baltian maiden ja Suomen talonpoikien yhteiskunnallinen ja taloudellinen asema 1600-luvulla / The Social and Economic Status of the Peasants in Russia, Baltic and Finland in the 17th Century
 2. Suomen ja Venäjän teollisuuskapitalismin kehittyminen 1800-luvun toisella puoliskolla ja 1900-luvun alussa vuoteen 1917 / The Development of the Finnish and Russian Industrial Capitalism in teh Second Half of the 19th Century and in the Beginning of the 20th Century until 1917

SISÄLLYSLUETTELO

IX Suomalais-neuvostoliitolaisen yhteiskuntahistoriallisen symposiumin ohjelma

 • Jussi T. Lappalainen: Paljonko Suomi menetti miehiään sotiin? Poistuman laskemisen metodisia ongelmia / How Many Men Did Finland Lose in the Wars? Methodological Problems in Calculating Casualities
 • Veijo Saloheimo: Savolaisten liikkuvuus 1600-luvulla / The Mobility of the Savo Population in the 17th Century
 • Ja. Je. Vodarski: Venäjän talonpoikaisto ja sen viljelysmaa 1600-luvulla
 • Elina Öpik: Virolaisen kylän tuotantomahdollisuudet 1600-luvun lopulla
 • Anneli Aer: Patenttijärjestelmän kehitys Venäjällä lahjoituskirjoista vuoden 1833 keksintöprivilegioasetukseen / The Development of Patent in Russia from the Deed of Gift System to the Statutes for Inventor’s Privileges in 1833
 • Reino Kero: Amerikkalaisyritysten toiminta Suomessa 1870-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan / The Activities of American Firms in Finland from the 1870’s to the First World War
 • Timo Myllyntaus: Teollistumisen taustatekijät. Kapitalismin kehityksstä Suomen Suuriruhtinaskunnassa / Was there Sufficient Know-how for Industrialisation? The Development of Capitalism in the Grand Duchy of Finland
 • L.E. Shepelev: Taloudelliset suhdanteet ja kapitalistisen teollisuuden kehitys Venäjällä 1900-luvun alussa

THArk 44: Työ tekijäänsä kiittää. Professori Pentti Virrankosken juhlakirja. Toim. Eero Kuparinen. English Summaries. 379 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 1989. Hinta 5 euroa. Loppuunmyyty.

Monipuolisia artikkeleita, joukossa avauksia nais- ja sukupuolihistorialliseen suuntaan. Valtiomieshistoriaa, rahvaan naimakauppoja, käsityöläisperheiden naisten elämää ja langenneita naisia!

SISÄLLYSLUETTELO

 • Jussi T. Lappalainen: Pentti Virrankoski 60 vuotta 20.6.1989
 • Tabula Gratulatoria
 • Veikko Laakso: Loimaa, Huittisten Loimaa ja Tammelan Loimo
 • Kari Alifrosti: Kaksi varsinaissuomalaista kartanolääniä – suuntaviivoja varhaiskeskiaikaisen kartanohallinnon tutkimukseen
 • Kari Uotila: Kellaritutkimus – yksi sirututkimus ja sen mahdollisuudet
 • Matleena Tornberg: Ilmaston- ja sadonvaihtelut Lounais-Suomessa 1550-luvulta 1860-luvulle
 • Jari Niemelä: Lääninlampurit, Suomen ensimmäiset maatalousneuvojat
 • Terhi Nallinmaa-Luoto: Gustaf Magnus Biörckbomin torppakuvaukset lähteinä Ylä-Satakunnan torpparilaitoksen historiaan
 • Kirsi Vainio-Korhonen: Käsityöntekijä vai taloudenhoitaja. Naisten työtehtävät ja niiden taloudellinen merkitys turkulaiskultaseppien perheissä 1700-luvun jälkipuoliskolla
 • Hannu Kujanen: Suomen kauppalaivaston purjealuskannan kehitys autonomian kauden lopulla 1874 – 1916
 • Ulla Ekman-Salokangas: Maailmansotien välisen ajan sanomalehtien levikkitiedot – lehdistöntutkijan ilo ja harminaihe
 • Ulla Heino: Se tavallinen tarina eli langennut nainen 19. vuosisadan alun länsisuomalaisessa maalaisyhteisössä
 • Pentti Mäkelä: Vieraspaikkakuntalaiset rahvaan naimakaupoissa esiteollisen ajan Satakunnassa
 • Raimo Ranta: Eteläpohjolaisten muuttoliike Oulun lääniin autonomian ajalla
 • Risto Rinne: Turun kansakoulunopettajat 1900-luvulla. Opettajiston kasvu ja sukupuoli sekä piirteitä ammattikunnan rekrytoinnista.
 • Raimo Salokangas: Matti Sippola, Kalliokosken isäntä ja Jumala
 • Kimmo Ikonen: J.K. Paasikivi valtiomiehenä ja ihmisenä
 • Kari Teräs: Vihassa ja veljeydessä. Työosuuskuntien ja ammattiyhdistysten suhteet Turussa 1900-luvun vaihteessa
 • Kristiina Laine: Virkamiesten palkat poliittisena kysymyksenä vuosina 1928 – 1929
 • Juha Vahe: Tiellä vai korvessa? Suomen maavoimien liikkuvuus toisessa maailmansodassa joukkojen organisaation perusteella

THArk 45: X Suomalais-neuvostoliittolainen yhteiskuntahistorian symposiumi Turussa 3.-8.5.1988. Toim. Eero Kuparinen. English Summaries. 197 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 1990. Hinta 5 euroa.

Maaseutu- ja ympäristöhistoriallisen näkökulman pioneerityötä!

Aihepiirit

 1. Tuotannon ja luonnon suhteet Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä noin 1500 – 1850 / The Connections between production and Nature in Finland, Russia and Baltic Countries from the 16th Century to the Middle of the 19th Century
 2. Siirtolaisuus ja muuttoliike uudella ajalla vuoteen 1917, metodisia näkökohtia / Emigration and Domestic Migration during the Modern Times until the Year 1917: Methodological Aspects

SISÄLLYSLUETTELO

X Suomalais-neuvostoliittolaisen yhteiskuntahistoriallisen symposiumin ohjelma

 • Enn Tarvel: Viljelyjärjestelmät feodaalikauden Virossa / Systems of Land Cultivation in Feudal Estonia
 • V. Je. Vozgrin: Luonnon ja tuotannon välinen suhde Venäjän pohjoisosassa. Pomorit 1500-luvulta 1700-luvun puoliväliin / The Connections between Nature and Manufacture in the Russian North (Pomors in the XVI – XVII Centuries)
 • Elina Öpik: Muutamia huomioita peltojen lannoittamisen ja satoisuuden suhteista 1600-luvun lopun Eestissä / On Relationship between Manure Supplies and Yields in the Late 1680’s Estonian Village
 • Matleena Tornberg: Lisä kansainväliseen pikku jääkausi -keskusteluun. Ilamston- ja sadonvaihtelut Lounais-Suomessa 1550-luvulta 1860-luvulle / A Contribution to the International Debate on the Little Ice Age
 • Yrjö Kaukiainen: Tuotannon ja luonnon suhteet Suomessa 1500 – 1850. Teollisuus ja muu jalostustoiminta / Economic Activities and Natural Environment in Finland c. 1500 – 1850: Industrial Production
 • Timo Myllyntaus: Voimaa luonnosta – esiteollisen Suomen energiankäyttö / Power from Nature – Use of Energy in Pre-industrial Finland
 • Laonas Mulavicius: Liettuan talonpoikien maataloustuotannon alueellisia erityispiirteitä
 • L.A. Dumpe: Ekologinen tekijä ja Latvian väestön perinteellinen taloudellinen toiminta (esimerkkinä lypsykarjan hoito) / Environmental Factor and Traditional Agriculture (Dairying) of Latvian People.
 • Ja. Je. Vodarski: Alueiden välinen muuttoliike Venäjällä 1600-luvulta 1800-luvun alkupuolelle / The Internal Migrations of Population in Russia in the 17th – the Beginnig of the 20th Centuries
 • Pentti Mäkelä: Kirkonarkistojen käyttö 1700-luvun muuttoliikkeen tutkimiseen / The Use of Church Archives in the Study of Eighteenth-Century Migration
 • A.A. Eidintas: Emigraatio siirtotyöläisyytenä Liettuassa v. 1868 – 1915 / Emigration from lithuania in 1868 – 1915 as a Form of Seasonal Work
 • V.V. Lapin: Asevelvollisuus ja väestön muuttoliike Venäjällä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa
 • Reino Kero: Metodologisia ongelmia Suomen siirtolaisuushistorian tutkimisessa / Methodological Problems in the Study of Migration History

THArk 46: Finnish Identity in America. Toim. Auvo Kostiainen. All articles have been published in English. 125 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 1990. Loppuunmyyty!

SISÄLLYSLUETTELO

 • The Delaware Colony
 • Reino Kero: Finns in the New Sweden Colony
 • Risto Pikkola: Delaware’s Swedish and Finnish Imigrants in a New Ecological and Cultural Environment According to Israel Acrelius and Pehr Kalm
 • Melvin G. Holli: 1938 Delaware Tercentenary: Establishing a Finnish Presence at the 300th Anniversary of Celebration
 • Auvo Kostiainen: Delaware as a Symbol of Finnish Immigration
 • Social History and Immigrant Generations
 • Reino Kero: Child Mortality in the Ashtabula Harbor, Ohio Finnish American Imigrant Community
 • P.G. Hummasti: Children and Social Change: Thoughts on the Second Generation of Finnish Americans
 • Michael G. Karni: The legacy of the Immigrants Finns
 • Auvo Kostiainen: To Be or Not to Be – an American, a Finn or a Finnish American?

THArk 47: Henkilöhistorian teemanumero. Toim. Timo Soikkanen. 349 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 1992. Hinta 5 euroa.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Vesa Vares: Suomalaisen konservatismin roolihahmoja:
 • Nimensä vangit. E.S. ja Y.K. Yrjö-Koskinen vanhafennomaanisen myöntyvyyspolitiikan perillisinä toisella venäläistämiskaudella
 • ”Grand old man”. R.A. Wrede ylimyksellisen perustuslaillisuuden ja maltillisen kielipolitiikan perillisenä
 • Pragmaattinen konservatiivi. Lauri Ingman porvarillisena kokoomuspoliitikkona
 • Kimmo Ikonen: Autonomiasta itsenäisyyteen. J.R. Danielson-Kalmarin poliittinen toiminta murroksen vuosina 1917 – 21
 • Hannes Virrankoski: John Elis Zidbäck – journalisti isänmaan ja liberalismin palveluksessa
 • Vesa Saarikoski: Keskustajääkäri. Kansanedustaja (1919 – 1920) Aarne Sihvo
 • Hannu Salmi: IKL:n ja Suomi-Filmin yhdysmies. Ilmari Unho puolueaktiivina ja elokuvaohjaajana
 • Kari Teräs: Yrittäjyys yhteiskunnassa – yhteiskunnallisuus yrityksessä. Heikki Huhtamäki ja nykyaikaiset työsuhteet.
 • Auvo Kostiainen: Werner Kuusikon Neuvosto-Karjala vuonna 1933
 • In memoriam
 • Kalervo Hovi: Muistosanat professori Vilho Niitemaasta

THArk 48: Historian vähemmistöt / Minorities in History. Toim. Auvo Kostiainen. With English Summaries. 216 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 1994. Hinta 5 euroa.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Auvo Kostiainen: Vähemmistöjen historian tunteminen on tärkeää
 • Auvo Kostiainen: Vähemmistön käsite ja muodostuminen
 • Keijo Virtanen: Encountering a New Culture. What Happens when Finns Meet Others
 • Ahti Tolvanen: Immigrants, Minorities and Finland’s National Predicament
 • Kalervo Hovi: Hugenotit Ranskan ongelmana
 • Adam Walaszek: Minority within the Minority: Childhood in Immigrant Communities in the U.S.A. 1900 – 1930.
 • Reino Kero: Puukkojunkkari, juoppo ja kommunisti. Amerikansuomalainen siirtolaisvähemmistö rikollisuustilastoissa
 • Hannu Salmi: Kansalliset vähemmistöt ja muukalaiskansat studiokauden suomalaisessa näytelmäelokuvassa
 • Marko Lehti: Yksi kieli – kolme kansaa. Keitä ovat serbit, kroaatit ja Bosnian muslimit?
 • In memoriam
 • Kyösti Julku: Pentti Airas (1916 – 1993)
 • Timo Soikkanen: Juhani Paasivirta tutkijana ja opettajana
 • Bill Widén: Martti Varpio (1918 – 1993)

THArk 49: Niin tuli sota maahan! Sotien ja sotalaitoksen vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan. Professori Jussi T. Lappalaisen juhlakirja. Toim. Jari Niemelä. With English Summaries. 422 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 1995. Loppuunmyyty!
SISÄLLYSLUETTELO

 • Pentti Virrankoski: Jussi Tapani Lappalainen ehtii kuudenkymmenen vuoden ikään lokakuun 23. päivänä 1995
 • Tabula Gratulatoria
 • Mika Kallioinen: Suomi ja Itämeren kriisi 1300-luvun lopulla
 • Kari Uotila: Kuusiston piispanlinna – turvaa viholliselta, veroja kansalta
 • Veikko Laakso: Ratsuväen varusteiden hankinta ja satulasepän ammatti – satuloiden valmistus Satakunnassa keskiajan lopulta 1700-luvulle
 • Ali Pylkkänen: Saksan sota ja finanssit
 • Terhi Nallinmaa-Luoto: Baltiansaksalainen pakolaisperhe Suomen maaseudulla
 • Ulla Heino: Kuin lastu lainehilla? Paikallisyhteisö sodan jaloissa – Rauma pikkuvihan aikana
 • Kirsi Vainio-Korhonen: Kultasepät ja Kustaan sota
 • Pekka Koskinen: Hämeen linna Ruotsin puolustuksen osana kevään 1773 kriisin aikana
 • Jari Niemelä: Ruotuarmeijan merkitys 1700-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa
 • Hannu Kujanen: Krimin selkkaukset merenkulkumme kiusana ja kiihokkeena autonomian ajalla
 • Kari Teräs: Sota ja teollinen modernisaatio. Työn ja työsuhteiden rationalisoituminen ensimmäisen maailmansodan aikana
 • Vesa Vares: Kulttuurin vai sotilaan asein? Porvarillisen fasismin tausta ja sisältö vuosisadan vaihteessa sekä murtuminen vuoden 1918 sisällissodassa
 • Kimmo Ikonen: ”Politiikan on palveltava sotilasjohtoa.” Ludendorff ja Suomi 1917-1918
 • Pentti Mäkelä: Hintasopimuksia, työtä ja työkuria. 1920- ja 1930-luvun sotilastilausten jako ja vaikutukset villateollisuudessa.
 • Ari-Pekka Elomaa: Talvisodan nostoväki – isänmaan viimeinen turva

THArk 50: Kuva ja historia. Toim. Timo Soikkanen ja Vesa Vares. 259 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 1996. Loppuunmyyty!

SISÄLLYSLUETTELO

 • Timo Soikkanen ja Vesa Vares: Kuva ja ”kehys”
 • Aimo Reitala: Karikatyyri ja pilakuvataide Suomessa
 • Mika Rantanen: Luokkaviha heräävässä horroksessa vuoden 1916 poliittisissa pilapiirroksissa
 • Leila Koivikko: Kuvan muodonmuutos – Matkakertomusten kuvittamisprosessi 1800-luvulla
 • Auvo Kostiainen: Luonto kutsuu. Kanadaa koskeva matkailumainonta Harper’s Magazinessa 1920-1930-luvun vaihteessa
 • Eero Kuparinen: Teräksisen romantiikan maa – Hitlerin Saksa kolmannen valtakunnan matkailumainoksissa
 • Johanna Valenius: Suomi-neidon kertomaa – suomalaisen identiteetin syntyminen ja määrittely kansallisten symbolien kautta ensimmäisellä sortokaudella
 • Hannu Salmi: Kaupunkikuvan ongelma mykkäkauden suomalaisessa näytelmäelokuvassa
 • Vesa Vares: Cavalcadesta torppaan. Politiikka ja poliittiset arkkityypit suomalaisessa elokuvassa
 • Jussi Lappalainen: Teksti – kuva – kuvateksti
 • Matti Hannus: Oppikirjan kuvitus – koriste vai ymmärtämisen apu

THArk 51: Urheilu ja historia. Kansakunnan identiteetiksi, yhteiskunnan vaikuttajaksi, joukkojen harrastukseksi.. Toim. Vesa Vares. 409 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 1997. Loppuunmyyty!

SISÄLLYSLUETTELO

Urheilu, politiikka ja kansainvälisyys

 • Seppo Hentilä: Puolustusurheilu – itsepuolustuksen vai vallankumouksen väline?
 • Eero Kuparinen: Hitlerin Saksaa markkinoimassa – Berliinin olympialaiset Kolmannen valtakunnan propagandaministeriön haasteena
 • Kent Sjöblom: Voimistelua, politiikkaa ja filateliaa – Eräitä episodeja autonomisen Suomen kansainvälisissä suhteissa
 • Jyrki Talonen: Poisjääntejä ja boikotteja olympialiikkeessä 1986 – 1984
 • Vesa Vares: Rähmälleen tartaniin? Suomalaisen urheilujournalismin tulkinnat itäblokin urheilujärjestelmästä ja -menestyksestä Montrealin, Moskovan ja Los Angelesin olympialaisten näkökulmasta

Urheilu, yhteiskunta ja ideologia

 • Anssi Halmesvirta: Urheilu lääkkeenä – eräs terveydenhoitoa, liikuntaa ja kansalaisia yhdistävä tekijä viime vuosisadan vaihteessa
 • Hannu Itkonen: Tuskin etanaa elävämpi – urheilu sosiaalisena kontrollina
 • Hannu Kujanen: Herrasväen harrastuksesta jokamiehen urheiluksi – purjehdusurheilun synty ja järjestäytyminen Turussa
 • Juhani Lukka: ”Nurmea kutsutaan turkulaiseksi vinttikoiraksi.” Näkemyksiä 1920-luvun alun suomalaisen sanomalehtikirjoittelun vaikutuksista Paavo Nurmen urheilijamyytin syntyyn
 • Erkki Vasara: Hiihtoladulta ryssää vastaan? Muutamia piirtoja Suojeluskuntajärjestön hiihtourheilusta 1920- ja 1930-luvuilla

Urheilu ja ruohonjuuritaso

 • Kimmo Ikonen: Turku – suomalaisten huippujuoksijoitten kaupunki (1920 – 1939)
 • Kalervo Ilmanen ja Tero Vartia: Uintiseura Kuhat valtakunnallisen liikuntapolitiikan pyörteissä
 • Martti Silvennoinen: Kiltin ruumiin kuiskauksia
 • Esa Sironen ja Pekka Kärkkäinen: Köyhän miehen urheilumuseo
 • Kalevi Tuominen: Urheilulaitosrakentaminen Raisiossa

THArk 52: Historiaa Auran rannoilla. Turkulaista historiantutkimusta ja historiantutkijoita. Toim. Auvo Kostiainen. With English Summary. 179 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 1998. Hinta 10 euroa.

Takakannen teksti: Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa on historian tutkimusta ja opetusta tehty seitsemällä eri vuosikymmenellä. Tässä kirjassa kerrotaan minkälaista toimintaa näiden yliopistojen historian laitoksilla on ollut, minkälaista on ollut käsityön, Baltian historian ja suomalaisen siirtolaisuuden historian tutkimus ja harrastus ja minkälaisia ovat olleet ihmiset näiden hankkeiden takana. Entä kuka oli baskeripäinen piippua poltteleva herrasmies? Entä ylväsryhtinen suojeluskunnan tukija, tai kuka olikaan värikäs, jopa hieman skandaalinkäryinen naisprofessori?

SISÄLLYSLUETTELO

 • Auvo Kostiainen: Henkilöitä, hankkeita ja oppiaineita

Henkilökuvia

 • Sune Jungar: Svante Dahlström – Åbohistorikern
 • Kalervo Hovi: Baskerin arvoitus. Matti Lauerma Ranskan historian tutkijana ja yleisen historian opettajana Turun yliopistossa
 • Rainer Fagerlund: Oscar Nikula – ett liv för historien
 • Timo Soikkanen: Juhani Paasivirta – ihminen ja tutkija ajassa
 • Marja och Max Engman: P.O. von Törne och Alma Söderhjelm
 • Touko Perko: Päiviö Tommila – esikuvallinen ohjaaja ja kollega

Tutkimusta ja muuttuvaa opetusta

 • Ulla Heino: Käsityöläisprojekti – miksi ja millainen?
 • Kalervo Hovi: Baltian historian tutkimuksen perinteet Turussa
 • Auvo Kostiainen: Ulkosuomalaisia jäljittämässä. Siirtolaishistorian tutkimus Turun yliopistossa
 • Jussi T. Lappalainen: Suomen historia Turun yliopistossa
 • Kari Immonen: Oppi- ja tyylihistoriasta uudeksi historiaksi. Kulttuurihistoria Turun yliopistossa
 • English Summary: History on the Banks of the River Aura

THArk 53: Ihmiset ovat kaupunki. Prof. Ilkka Mäntylän Juhlakirja. Toim. Jari Niemelä. 194 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 1999. Loppuunmyyty!
SISÄLLYSLUETTELO

 • Tabula Gratulatoria
 • Pekka Ahtiainen ja Jukka Tervonen: Ilkka Mäntylä 60 vuotta – Opettaja, tutkija ja persoona
 • Mika Kallioinen: Keskiajan kaupunkien valta-asema pohjoisella Itämerellä – vertaileva näkökulma
 • Georg Haggren: Vaikenevat lähteet ja puhuvat sirpaleet. Kaksi näkökulmaa keskiajan ja Vaasa-ajan kaupunkien materiaaliseen kulttuuriin
 • Pentti Virrankoski: Alexander Kepplerus ja hänen sukunsa
 • Kirsi Vainio-Korhonen: Mamselli Falckin tarina eli kaupunkihistorian tutkimaton sukupuoli
 • Markku Kuisma: Kruunun regaali vai sopimusvapaus? 1700-kuvun sahaprivilegiot: yrittäjän etu, talonpojan pakko
 • Mari Rakkolainen: Pahantapaiset kauppiasveljekset viranomaisten kynsissä
 • Ilkka Teerijoki: Perunan viljely Suomen kaupungeissa 1700- ja 1800-luvun taitteessa
 • Kimmo Ikonen: Kun kansa nousee – valkoisessa kaupungissa Suomen itsenäistymisen aamunkoitteessa. Vaasalaisten sanomalehtien kuva talven 1918 tapahtumista
 • Jari Niemelä: Sotien välisen ajan kauppalat – kaupunkia vai maaseutua?
 • Jussi T. Lappalainen: Selkosesta kaupunkiin
 • Panu Pulma: Kun mustalaisleiri muutti kaupunkiin. Romanikysymys Helsingissä ja Tukholmassa 1950-luvulla

THArk 54: Sata lasissa. Liikennehistoriallinen kokoelma, toim. Ismo Vähäkangas. 156 sivua. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 2000. Loppuunmyyty!

Lue myös Agricolan kirja-arvostelu ja H-verkossa käyty keskustelu

Takakannen teksti: Kuka aloitti autoilun? Miten hevoset ja autot mahtuivat samalle tielle? Minkälaisilla autoilla suomalaiset ajelivat 1920-luvulla? Millaista kaupanteko oli ennen vanhaan myymäläautossa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaavat Sata Lasissa -teoksen yksitoista artikkelia. Ne avaavat erilaisa näkökulmia suomalaisen autoilun satavuotiseen historiaan.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Ismo Vähäkangas: Sisäänajo
 • Jukka Marttila: Satavuotisen autoilun alkuvaiheet Turussa
 • Marjo Kaartinen: Vauhtivaunut – elämä pyörillä ennen autoa
 • Juha Kaitanen ja Hannu Salmi: Authohurjastelua – surulliset seuraukset. Autoliikenteen uhka Varsinais-Suomessa 1911-14
 • Rauno Lahtinen: Eläimet liikenteen uhreina 1900-1930
 • Timo Jalonen: Varsinais-Suomen linja-autoliikenteen alkuvaiheet
 • Jari Kosma: Suomen automarkkinat 1920-luvulla
 • Markus Kivistö: Kasvava katu. Autoliikenne ja modernisaatio Turussa
 • Henri Terho: Vähittäiskauppaa autoilijoiden ehdoilla – Turun ensimmäiset automarketit
 • Jussi Lehtonen: Suomalaisen myymäläauton seitsemän vuosikymmentä
 • Miia-Susanna Koski: Akka ratissa. Naisten autoilu 1920-, 1930- ja 1990-luvuilla
 • Jaakko Suominen: Ihmeauto K.I.T.T. ja muuta ”aateekooautoilua”. Tietokoneistettu autoliikenne populaarijulkisuudessa.

Katsaukset

 • Ismo Vähäkangas, Benz Velo Comfortable
 • Jukka Marttila, Victor Forselius 1838 – 1905
 • Ismo Vähäkangas, Sääntöjä turkulaisille ajureille

THArk 55Arki ja läheisyys. Toim. Terhi Kivistö. Turun historiallinen yhdistys. 2002. Hinta 10 euroa.
Lue myös Agricolan kirja-arvostelu

Takakannen teksti:
Arjen tutkimus on saanut yhä enemmän suosiota historiantutkimuksessa. Kun näkökulmana on arkipäivä, on historian näyttämölle astunut uusia toimijoita. Arkipäivän historia menee lähelle ihmistä ja avaa samalla uusia näkökulmia yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja liikevoimiin. Arki ja läheisyys -teoksessa tutustutaan niin maalaisrahvaan, ryövärijoukon, koulukotilasten kuin aatelisten ja yrittäjien arkiseen elämään. Yhteisöjen toimintamekanismit ja sosiaalisten verkostojen punoutuminen paljastuvat ihmisten arjessa. Teknologisten uudistustenkin läpimurto ratkaistaan viime kädessä jokapäiväisissä käytännöissä. Teoksen artikkelit kuljettavat lukijoita sekä iloisiin juhlahetkiin että pula-aikojen ankeuteen, ja ajallisesti ne liikkuvat 1500-luvulta lähivuosikymmeniin.

SISÄLLYSLUETTELO:

 • Veikko Laakso: Ulla Heino 60 vuotta – Ulla ystävänä, työtoverina ja tutkijana
 • Raimo Salokangas: Rahvaanfennomania – mitä se oli ja minne se meni
 • Kari Alifrosti: Aatetta arkeen – mielipiteenmuodostusta maalaispitäjässä ennen puolueiden syntyä
 • Kimmo Ikonen: ”Olimme oikein punaisia fennoja” – suomenkielisen oppikoulun arkea 1800-luvun loppupuolella
 • Kimmo Jalonen: Koulun, työn ja vapaa-ajan arki – Orpo- ja koulukotielämää Lausteen maatilalla
 • Heidi Ahlström: Ryövärijoukko 1800-luvun alkupuolen Varsinais-Suomessa
 • Veikko Laakso: Kirkkokurista kunnalliskuriin – Järjestyskysymys ja paikallishallinto Suomen maaseudulla
 • Juha Leino: Ruissalon huviloiden puutarhoja 1800-luvun lopulla
 • Suvianna Seppälä: Porin kuninkaankartanon arkipäivää Juhana-herttuan aikaan
 • Anu Lahtinen: Arkea ja juhlaa Flemingien mailla. 1500-luvun ylimysperheen jokapäiväinen elämä
 • Mika Kallioinen: Kunniallinen ja solidi: luottamus 1800-luvun liiketoiminnassa
 • Kari Teräs: Yrittäjä ja yhteiskunta. Heikki Huhtamäen sosiaaliset verkostot
 • Kirsi Vainio-Korhonen: Suomalaiset naiskeksijät ja arjen teknologia 1873-1970
 • Jaakko Suominen: ”Pi-pirskatti! S-sehän on tohtori Capran r-ruputti!” Robottien kotoistaminen 1920-luvulta 1960 luvulle
 • Jari Niemelä: Löytyykö yksilö 1700-luvun maalaisrahvaasta?
 • Terhi Nallinmaa-Luoto: Häädettyjen kohtaloita
 • Janne Hakoniemi: Pula-aika Kalajokilaakson arjessa 1930-luvun alussa. Kansanpuolueen synty mentaliteettien valossa
 • Pentti Virrankoski: Muistitiedon käyttö arkielämän historian tutkimukseen

THArk 56. -”Muille maille vierahille” – Kalervo Hovi ja yleinen historia. Toim. Esa Sundbäck. Turun historiallinen yhdistys. 2002. Hinta 10 euroa.

SISÄLLYSLUETTELO:

1. Itämeren ääreltä kansainvälisiin suhteisiin

 • Kari Alenius: Viron valtiojohdon vähemmistöpolitiikka maan itsenäistymisvaiheessa (1918-1920)
 • Merja-Liisa Hinkkanen: Yhteinen meri, yhteinen elämä? Itämeren rannikoiden merelliset kulttuurit 1800-luvun puolivälissä
 • David Kirby: Finns and Pomeranians in the Napolenic Era
 • Adam Kosid ”o: USA a Afryka: w poszukiwaniu polityki, 1945-1952
 • Eero Medijainen: ”The Riga Group” and the Origin of the Gold War
 • Silviu Miloiu: ”The annexation of the Baltic States: Romanian perceptions, 1939-1940
 • Mieczys”aw Nurek: Wielka Brytania a kraje ba”tyckie, przed i po wybuchu II wojny Ñwiatowej
 • Patrick Salmon: The Bank of England and Finland during the inter-war period
 • Aivars Stranga: Jews and Latvians during the Struggle for Latvia’s Independence, 1918-1920

2. Historian yksilöt ja toimijat

 • Kalevi Ahonen: ”We live in the calm despotism”- Lähettiläs James Buchananin käsityksiä Venäjästä ja venäläisistä
 • Louis Clerc: Louis Raynaud et la reconnaissance de l’indépendance finlandaise, 1917-1918
 • Olavi K. Fält: Keisari ShÇwa kansainvälisten suhteiden symbolina Japanissa 1945-1989
 • Seppo Hentilä: Willy Brandtin uusi idänpolitiikka, DDR ja Suomi
 • Jukka Korpela: Sankarimarttyyri Nikolai II:n pyhyyden tausta
 • Eero Kuparinen: ”Er hat den Juden prophezeit” – Tri Goebbelsin päiväkirja ja kysymys holocaustin käynnistymisestä
 • Jukka Nevakivi: De Gaulle ja Suomi Dörte Putensen: Kekkonens Deutschlandpaket – eine harte politische Nuss für Ost und West
 • Tuulikki Tuomainen: ”Appelsiinisota 1926 – Miksi Hitler hylkäsi Etelä-Tirolin saksalaiset?
 • Seppo Zetterberg: ”Lev Trotskin yritys päästä Saksaan 1929”

3. Historia ja kulttuuri

 • Luigi de Anna: Presenza di forme cavalleresche in Finlandia L’Ordo Sancti Constantini Magni
 • Max Engman: Söner av Dubbelmonarkin
 • Meri Heinonen: Murha Oxfordissa! Yliopistolliset traditiot ja menneisyyden läsnäolo englantilaisissa salapoliisiromaaneissa
 • Henrik Knif: Poesi i politik i 1700-talets Rom: herdenran på Gianicolo
 • Gabriela Majewska: Szwecja, Finlandia i Laponia – kraj i mieszka½cy, wopinii polskiej drugiej po”owy XVII w.
 • Juha Manninen: Kirjallisten opintojen ja matkoilla koetun suhteesta varhaisvalistuksen Euroopassa
 • Tuomo Melasuo: Algerian poliittinen kulttuuri, 1990-luvun kriisi ja niiden tutkimus
 • Heli Paalumäki ja Hannu Salmi: Menneisyys, tulevaisuus, vieras maa
 • Jaakko Puisto: Suomalaisen historioitsijan kokemuksia Yhdysvaltain historian opettamisesta yliopistossa Yhdysvalloissa
 • Taina Syrjämaa: Jeesuksen kadusta Kansanäänestyksen kaduksi: kadunnimet ja kansakunnan muisti
 • Ilse-Mari Söderholm: Herrasmiehen eväät eli miten vehnä ja viini saapuivat Andeille
 • Janne Tunturi: Ernst Robert Curtius ja Ranska

4. Historiografia

 • Kimmo Ahonen: Oliko Alger Hiss syyllinen? Antikommunismin erilaiset tulkinnat Yhdysvaltain historiankirjoituksessa
 • Reino Kero: Siirtolaishistorian vanhat ja uudet tutkimustehtävät
 • Auvo Kostiainen: Matkailun historian muuttuvat näkökulmat
 • Matti Männikkö: Murros historiallisena käsitteenä
 • Harri Siiskonen: Kirkonkirjat avain Afrikan väestöhistorian kiistakysymysten selvittämiseen
 • Barbara Szordykowska: Finlandia w Ñwietle historiografii polskiej oraz polskich ïródel archiwalnych
 • Marianne Valtonen: ”Quid Nerone peius? Kommentteja keisari Nerosta

THArk 57: Kleion ja yliopiston palveluksessa – Turun Historiallinen Yhdistys 1923 – 2003. Toim. Taina Syrjämaa, Pirkko Kanervo, Päivi Mäkelä & Jari Niemelä. Turun Historiallinen Yhdistys. 2003. Hinta 10 euroa.

SISÄLLYSLUETTELO

 • Hannu Salmi: Saatteeksi
 • Taina Syrjämaa: Turkulaisen historiantutkimuksen uusi foorumi. 1923-1938
 • Pirkko Kanervo: Sodan vuosista toiseen tasavaltaan. 1939-1954
 • Päivi Mäkelä: Kohti tieteellistä akatemiaa. 1955-1969
 • Jari Niemelä: Uudelle vuosituhannelle. 1970-2003

 

Jaa

Scroll to Top