Kahden muusan palveluksessa: Historiallisen sosiologian lähtökohdat ja lähestymistavat

Kahden muusan palveluksessa: Historiallisen sosiologian lähtökohdat ja lähestymistavat. Toim. Marja  Andersson,  Anu-Hanna Anttila ja  Pekka Rantanen
Historia mirabilis 4, 2005. Hinta 8 euroa.

Historiallisessa sosiologiassa tarkastellaan sosiologisia tutkimuskysymyksiä historiallisesta perspektiivistä ja sen piiriin voidaan lukea yhtä lailla sosiologien, historiantutkijoiden kuin kulttuurintutkijoidenkin tutkimuksia. Mutta miten kahden eri tieteenalan  vaatimukset törmäävät käytännön tutkimustyössä toisiinsa? Entä miten yleisemmät tieteenteon paradigmaattiset muutokset, kuten kielellinen käänne, sosiaalitieteellinen kiinnostus menneisyyden tutkimukseen tai historiatieteellinen teoriakiinnostus, näkyvät historiallisen sosiologian tutkimuksessa?

Kahden muusan palveluksessa: Historiallisen sosiologian lähtökohdat  ja lähestymistavat -teos vastaa näihin kysymyksiin. Teoksessa yhdeksän yhteiskuntatutkijaa pureutuu siihen, miten historiantutkimuksen ja sosiologian osin ristiriitaisia vaatimuksia voi sovittaa yhteen käytännön tutkimustyössä. Kirjassa esitellään muun muassa alan tutkimusten suhdetta sosiologiseen teoriankäyttöön, historiallisiin narratiiveihin, selittämiseen ja tulkitsemiseen sekä makrotason vertailujen tai tapaustutkimusten hyödyntämiseen. Artikkeleissa tarkastellaan lähtökohtia ja lähestymistapoja, jotka tuovat esiin yleisimpiä näkökulmia historiallisen sosiologian nykyhetkeen ja taustoihin. Teos on samalla myös keskustelunavaus teorian hyödyntämisen tapoihin, ajan huomioimisen problematiikkaan, yhteiskunnallisen muutoksen tulkitsemiseen sekä vallan analyysiin.

Sisällys

Marja Andersson, Anu-Hanna Anttila & Pekka Rantanen
Kielo ja nuorempi sisko 7

Lähtökohdat

Hannu Ruonavaara
Historiallinen sosiologia – perinne ja renessanssi 20 (pdf)

Aino Sinnemäki
Ainutkertaisia yksilöitä ja toistuvia argumentteja – sosiologian ja historian välisistä suhteista 45 (pdf)

Hannu Ruonavaara
Millä tavoin sosiologia voi olla historiallista? 81 (pdf)

Anu-Hanna Anttila
Miten sosiologisia teorioita käytetään historiallisen sosiologian tutkimuksissa? 101 (pdf)

Kari Teräs
Suhtautuvatko historiantutkijat teorioihin välineellisesti? 135 (pdf)

Lähestymistavat

Marja Andersson
Ajan haasteet historialliselle sosiologialle 158 (pdf)

Pekka Valtonen
Historian, sosiologian ja antropologian välimaastossa. Yhteiskuntajärjestelmän muutos angloamerikkalaisten siirtymäkeskustelujen valossa 194 (pdf)

Ralf Kauranen & Pekka Rantanen
Foucault, genealogia, arkeologia 217

Jutta Ahlbeck-Rehn
Pienuuden suuruus – mikrohistorian ja diskurssianalyysin välimaastossa. Esimerkkinä yksittäinen dokumentti 255 (pdf)

Osto

Teosta myyvät Turun Historiallinen Yhdistys ja kirjakaupat. Teosta on saatavilla myös Tiedekirjan kautta.

Jaa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

HUOM! Kirjojen ja julkaisujen tilaukset kannattaa lähettää osoitteeseen: info@thy.fi. Kommentit ovat julkisia joten niihin ei kannata sisällyttää osoitetietoja tai muita yhteystietoja.

Vieritä ylös